Egyesület

 

Az Öt Falu Egyesület civil szervezetek, tenni akaró magánszemélyek együttműködése. Az Egyesület célja a Budapest főváros XVI. kerületében élők érdekeinek képviselete, valamint annak elérése, hogy az itt lakók tevékeny résztvevői legyenek a kerület társadalmi, gazdasági életének, ezáltal segítve egymást kölcsönösen tisztelő és segítő a XVI. kerület érdekeit előtérbe helyező közösség kialakítását. Segíti a környezettudatos gondolkodás, a lokálpatrióta szemlélet fejlesztését, az egészséges életmód normáinak elsajátítását és megismertetését. Hozzájárul kulturális, ismeretterjesztő, sport és szabadidős programok szervezéséhez, lebonyolításához.
Az Egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni a XVI. kerület természeti értékeinek védelmében, a település szépítésében és fejlesztésében az életminőség javításban, megóvásában, a gazdasági és kulturális körülményeinek fellendítésben.

Az Egyesület célját az alábbi eszközökkel valósítja meg:

- Szervezi a lakosság önkéntes társadalmi munkáját és anyagi hozzájárulását lakóhelye védelmében, szépítésében és fejlesztésében, jótékonysági rendezvényeket koordinál,

- A kerület kulturális életének előmozdítására igényes szórakoztató és ismeretterjesztő programokat szervez, segítséget nyújt a kerület bármely kulturális- és sportrendezvényének a megszervezésében, lebonyolításában,

- A gazdasági szereplők összehozásának elősegítése, vállalkozói összejövetelek szervezése,

- Kapcsolatfelvétel más civil szervezetekkel, annak érdekében, hogy érdekérvényesítő lehetőségeink hatékonyabbak legyenek, és az Egyesület szervesen be tudjon kapcsolódni a kerületi társadalmi életébe,

- Az Internet felhasználásával információs centrum kialakítása, a közösség tájékoztatásának elősegítése érdekében kiadványok megjelentetése,

- Folyamatos kapcsolattartás a kerületi önkormányzattal, egyrészről annak érdekében, hogy az Egyesület gyakorolni tudja érdekképviseleti tevékenységét, másfelől segíteni tudja az önkormányzatot céljai megvalósításában, akár oly módon is, hogy – külön megállapodás keretében- részt vállal az önkormányzat által ellátandó feladatok megvalósításában,

 

Az Egyesület gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel és más társadalmi szervekkel együttműködik. Céljait a kerület polgáraival együttműködve kívánja megvalósítani. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

Jelenleg itt tartózkodik: Egyesület

Támogass Minket

  • Ötlettel,
  • Jó szóval,
  • Építő kritikával,
  • Önkéntes munkával,
  • Pénzbeli támogatással,
  • Természetbeli adománnyal.

Oszd Meg

Kérünk oszd meg másokkal is az információkat, hogy minél többet tudjunk tenni Otthonunkért.

 

Ötletláda

Ötletláda oldalunkat azért hoztuk létre, hogy az Egyesület működésével kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, ötleteit továbbíthassa részünkre, ezzel is segítve munkánkat.

Ötlet küldése

Várjuk észrevételeiket!

 

Elérhetőségeink

Egyesületi pont:
1164 Budapest, Batthyány I. u. 64.
(Csütörtök: 16-18-ig)
Fax: +36.1.7001734
Email: info@otfalu.hu
Website: www.otfalu.hu